ชื่อ: 10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา

 หนังสือที่จะบอกแนวทางการคิด และการกระทำที่ถูกต้อง ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สามารถเดินหาทางออก ค้นหาความสำเร็จ โดยจะเริ่มต้นจากพลังความคิดที่ถูกต้องก่อน
และตามด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพราะคนที่ประสบความล้มเหลว มักจะดำเนินชีวิต
แบบผิดๆ คิดผิด และทำผิด เหมือนกับคนบนถนนที่มีแต่ความมืดมิด ทำอย่างไร
ก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เสียที