ชื่อ: 20 คิด...ชีวิตสร้างสรรค์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา

 ถ้าจะเริ่มต้นเดินทางตามเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงแล้ว วิธีการที่มนุษย์จะทำสิ่งแรกก็คือ
การคิด วิธีการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆ ของตนให้กลายมาเป็นแง่คิด เป็นหลักการคิด
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักการคิดที่ถูกวิธี เพื่อความสำเร็จในชีวิต