ชื่อ: 50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา

 แนวคิดการสร้างความประทับใจในแบรนด์
ซึ่งในอดีตนักการตลาดมักเรียกสิ่งที่อยู่ในใจ "ผู้บริโภค"
ว่า "กล่องดำ (Black Box)" หนังสือเล่มนี้พยายามทำให้
"นักการตลาด + นักธุรกิจ + คนทำการค้า"
เข้าใจถึงวิธีที่จะทำให้องค์กรสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้โดยง่าย