ชื่อ: 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: เจมส์ แมคกราท & บอพ เบทส์

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา