ชื่อ: Situational Dialogue บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่ง: แองจี้ วรวิภา

สำนักพิมพ์: จู้จี้จุกจิก

เนื้อหา

รวม 80+ กลุ่มคำ ของบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
หัวข้อต่าง ๆ ในหนังสือมีดังต่อไปนี้
1. Greetings and Goodbyes (การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา)
2. Congratulations and Thank you (การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวขอบคุณ)
3. Apology and Forgiveness (การกล่าวคำขอโทษและการกล่าวคำให้อภัย)
4. Offering help and Asking a favor (การเสนอให้ความช่วยเหลือและการขอความอนุเคราะห์)
5. Asking and giving directions (การถามและบอกทิศทาง)