ชื่อ: การวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบ

หมวด: กลุ่มสาระศิลปะ

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ มาลาวิโรจน์พันธ์

สำนักพิมพ์: สิปประภา

เนื้อหา

สถาปัตย์ - ตกแต่งภายใน