ชื่อ: กูไม่กลัวกรรม

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ธรรมะปัญโญ

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

ความทุกข์ ความจน ความโศกเศร้าหมองใจทั้งหลายล้วนเกิดจาก “การกระทำ” ของเราเองทั้งสิ้นไม่มีเหตุ ไฉนเลยจะเกิดเป็นผลแต่ทางออกนั้นมี โดยขอเพียงเปลี่ยนเหตุให้ดี ผลย่อมดีตามแน่นอน