ชื่อ: เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

เพียงใช้เวลาฝึกแค่101 ชั่วโมง ก็เก่งพูดญี่ปุ่นได้แม้ ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยคำอ่านโรมันจิและไทยทุกประโยคเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว