ชื่อ: ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ธ.ธรรมรักษ์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"คำสอน ธรรมะ ความเชื่อต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่าง
แน่นอนว่าชาวพุทธ หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าอย่างไหนคือเรื่องจริงเรื่องเท็จบ้าง
จึงรวบรวมเทศนาธรรมเกี่ยวกับหลากคำถามจากคนทั้งหลายไว้ในหนังสือเล่มนี้
เพื่อความกระจ่าง และให้เป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของทุกท่านสู่ความสุข
"