ชื่อ: ดีได้... ได้ดี (พลิกกรรมจากมืดสู่สว่าง ฉบับทุกคนทำได้)

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

วิธีพลิกกรรม แก้กรรมอย่างถูกหลักพระศาสนาที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้า!