ชื่อ: ทำง่าย หายป่วย ด้วยพลังชีวิต

หมวด: สุขภาพ-ความงาม

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

"เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์พลังงาน โดยจะใช้ศาสตร์เรื่องชี่กง Qigong ในรูปแบบ Medical Qigong นำเสนอในรูปแบบของการใช้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ Quantum physics มาอธิบาย รวมทั้งเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ตัวเองนำมาใช้รักษาเยียวยาตัวเอง และสอนประชาชนคนไข้ทั่วไป เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ใหม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆได้อย่างมากมายวิทยาศาตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะสามารถที่จะใช้ทฤษฎีหลักอธิบายถึงกลไกและความเป็นไปได้ดังกล่าวได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกันทำให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงซึ่งศาสตร์ต่างๆที่มีมาในอดีตเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาทฤษฎีหลักที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ ""ทฤษฎีควอนตัม"" ซึ่งกล่าวถึงเรื่องของพลังงานและเป็นที่มาที่ทำให้เราได้เข้าใจศาสตร์ ""การแพทย์พลังงาน"" เพิ่มมากขึ้น พลังงานต่างๆในร่างกายตั้งแต่พลังงานจิตพลังงานสมองพลังงานกายพลังงานชีวิตที่เรียกว่า ""ชี่หรือปราณ"" ซึ่งไหลเวียนหล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายไปตามเส้นประสาทลมปราณผ่านจุดพลังงานย่อยและศูนย์พลังงานหลัก (จักระทั้ง7) รวมทั้งการปรากฎตัวของสนามพลังออร่าพลังงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนมีอยู่จริงและอธิบายได้การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์การแพทย์พลังงานจะช่วยทำให้เราเข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนำไปใช้ดูแลช่วยเหลือและเยียวยาชีวิตทั้งของตัวเราเองและของผู้อื่นได้อีกด้วย "