ชื่อ: นิทานธรรม พารวย

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ธ.ธรรมรักษ์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"ตัวจุดประกายทางปัญญา บางทีก็เป็นแค่เรื่องใกล้ตัว
หากคุณมองให้ลึกและเข้าใจ ทุกอย่างล้วนเป็น “ธรรมะ” อยู่ในตัวเอง
ดังเช่นนิทาน ไม่ว่าเก่าแค่ไหนหรือใหม่เพียงใด ก็ล้วนถ่ายทอดและอิงมาจากประสบการณ์จริง
ซึ่งเปรียบดังบทเรียนอันมีค่าจากบรรพบุรุษที่ได้แนะแนวทางไว้ทั้งสิ้น
…………..
"