ชื่อ: บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019

หมวด: วิทยาการเทคโนโลยี

ผู้แต่ง: ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

สำนักพิมพ์: วิตตี้ กรุ๊ป

เนื้อหา