ชื่อ: บันทึกพระป่า ๒ ลึกสู่เปิดเผย

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ส.ชิโนรส

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

"ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบไหน สำนักไหน และอาจารย์ใด ทำจิตให้สงบสรุปได้ ๒ อย่าง กระจุกกับกระจาย หนังสือเล่มนี้ จะเฉลยให้คุณ ‘รู้’ อย่างหมดเปลือก ปิดบันทึกภาวนา ภายในเล่มคุณจะได้พบกับ... • วิถีทางแห่งสมาธิ และเลือกให้เหมาะกับจริตแต่ละคน • การนำความสงบไปพิจารณาให้เกิดปัญญา • พิจารณากายใจ จนนำไปสู่การรู้ตามความเป็นจริง • วิธีการปล่อยวาง ว่างเบา พ้นทุกข์ได้ทั้งหมด "