ชื่อ: รวมโปรแกรมกราฟิก

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการโปรวิชั่น

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

เนื้อหา

ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบกราฟิกและผู้สนใจควรรู้ ในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ
ทั้งการปรับแต่ง/ตัดต่อรูปภาพด้วย Photoshop, การออกแบบและวาดภาพเวคเตอร์ด้วย Illustrator การจัดวางงานกราฟิกด้วย
InDesign รวมไปถึงการตรวจสอบ/แก้ไขไฟล์ผลลัพธ์ PDF ด้วย Acrobat