ชื่อ: เสียดาย... ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์มาเกิด!

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พุทธปัญโญ

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

การได้เกิดเป็น “มนุษย์” โชคดีที่สุดแล้ว
เพราะคงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
หรือแม้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เกิด ต้องอยู่เป็นสัตว์นรกชั่วกัปแน่นอน