ชื่อ: เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: M.DRobert Hromas, Ph.D.Christopher Hromas

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา