หน้าตัวอย่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง