หน้าตัวอย่าง ตรวจแถวมาตรการภาษีและการสีส่วนร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชน