หน้าตัวอย่าง มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น