หน้าตัวอย่าง 50 วัน ในผ้าเหลือง เรื่องเล่า ของพระ(มือ)ใหม่