ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ใน 120 วัน

ผู้แต่ง: ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหา ชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect)
การแก้ไขงาน (Rework) หรือคัดทิ้ง (Reject) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay)กค้าส่งสินค้าคืนหรือร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
การสร้างให้พนักงานทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกคุณภาพ จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นขององค์การ