ปธ.กกต. ร่วมงาน วันครบรอบ 40 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร