หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน (Blockchain disruptive business model)หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน (Blockchain disruptive business model)

ชื่อเรื่อง: ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน (Blockchain disruptive business model)
โดย: ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง