หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Tim Cook อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Tim Cook อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่

ชื่อเรื่อง: Tim Cook อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่
โดย: Leander Kahney (ลีแอนเดอร์ คาห์นี)
แปลและเรียบเรียงโดย: ชัชวนันท์ สันธิเดช
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง