หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สองหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง

ชื่อเรื่อง: จดโน้ตขั้นเทพเปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง
ผู้แต่ง: ยูจิ มาเอดะ (Yuji Maeda)
ผู้แปล: รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง