หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ (The Economic Naturalist)หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ (The Economic Naturalist)

ชื่อเรื่อง: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ (The Economic Naturalist)
ผู้แต่ง: Robert H Frank (โรเบิร์ต เอช แฟรงก์)
ผู้แปล: ดร.เอกอรุณ อวนสกุล 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th/ และ ECT E-Library Application บน Smartphone