ชื่อ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขอเงเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา