ชื่อ: การเลือกตั้งครั้งแรกของบุคคลอายุ 18 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา กับการพัฒนาการเมือง

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา