ชื่อ: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ : เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: รศ.วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา